Mali dom d.o.o. Sportski centar
Štefanovec ul. 37, 10000, Zagreb
kontakti

Sportski centar “Mali dom”
Adresa: Štefanovec 37, 10 000 Zagreb
Tel.: +385 98 9825 625 nogomet , fitness
Mob.: +385 99 2194 089 wellness
Tel.: +385 99 252 5090 caffe
E-mail: dkatanec@gmail.com
E-mail: maurizio.zovic@gmail.com

Kontaktirajte nas na:
info@mali-dom.hr

Pošalji mail